Dla Pracowników

Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie dokonywania w Instytucie Badań Literackich PAN zakupów usług i towarów podlegających i niepodlegających rygorom Ustawy Prawo zamówień publicznych

17. Piknik Naukowy - podziękowania dla IBL PAN

08.11.2013

Organizatorzy 17. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik złożyli podziękowania dla Instytutu Badań Literackich PAN za udział w wydarzeniu.
Treść pisma
 

XVII Festiwal Nauki - podziękowania dla pracowników IBL PAN

08.11.2013

Przewodniczący Rady Programowej Festiwalu Nauki w Warszawie prof. dr hab. Andrzej Mencwel złożył na ręce Dyrektora IBL PAN prof. dr. hab. Mikołaja Sokołowskiego podziękowania za zaangażowanie w organizację spotkań XVII Festiwalu Nauki w Warszawie.
Treść listu

Humanistyka na CIT-o - Apel Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN

W roku 2014 prawdopodobnie ulegnie zmianie ordynacja podatkowa CIT, która pozwoli Przedsiębiorcom przeznaczyć 1% podatku na rzecz nauki polskiej. Jej beneficjentami mogą być m.in. instytuty Polskiej Akademii Nauk. Chcemy zatem zwrócić Państwa uwagę, iż jest to okoliczność niezwykle sprzyjająca fuzji polskiego biznesu i nauki. Pragnęlibyśmy Państwa przekonać do wsparcia kreatywnego potencjału instytutów naukowych w kraju i przekazania owego 1% płaconego przez Państwa podatku na rozwój rodzimych badań, w tym polskiej humanistyki. W ten sposób wspomoglibyście Państwo przedsięwzięcia na najwyższym poziomie naukowym i o niezbywalnym znaczeniu dla rozwoju naszego społeczeństwa, przyczyniając do wytwarzania intelektualnego fundamentu pod kształcenie przyszłych pokoleń.

Pełna treść apelu - plik pdf.

I edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na pracę doktorską z dziedziny humanistyki, poświęconą współczesności

Regulamin - wnioski o dofinansowanie projektów badawczych

03-05-2013

Regulamin afiliowania przy IBL PAN wniosków o dofinansowanie projektów badawczych, których kierownikami są osoby niebędące pracownikami IBL PAN - plik pdf

 

   

 

 

 

 

     

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl