Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
dr Grzegorz Marzec

 

&n...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Galicyjskie spotkania

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk  i Fundacja Dziedzictwo
zapraszają na konferencję naukową
„Galicyjskie spotkania”
(Przemyśl, 24 czerwca 2010, Przemyska Biblioteka Publiczna, ul.Słowackiego 15)

Program konferencji

9.00-11.00

I. Z dziejów galicyjskiego społeczeństwa

1. Jadwiga Hoff  /Rzeszów/,Więzi społeczne na prowincji wschodniogalicyjskiej w dobie autonomii.
2. Monika Adamczyk-Garbowska /Lublin/, Macewy ze słów – księgi pamięci gmin żydowskich Galicji.
3. Magdalena Nowak  /Gdańsk/, Środowisko młodości metropolity Andrzeja Szeptyckiego.
4. Urszula Jakubowska /Warszawa/,  Galicyjskie inicjatywy prasowe na przełomie XIX i XX wieku.
5. Katarzyna Stańczak-Wiślicz /Warszawa/, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami we Lwowie w latach 1875-1939.

11.00-11.30 przewra na kawę

11.30-13.30 dalszy ciąg obrad

II. W kręgu kultury
 
6. Rafał Habielski  /Warszawa/, Polityka wschodnia paryskiej „Kultury”. Historia czy współczesność?
7. Anna Kuligowska-Korzeniewska /Warszawa/, Lwowskie doświadczenia Leona Schillera.
8. Marta Trojanowska  / Przemyśl/, Nieznany obraz Mikołaja Tereinskiego / w Drohobyczce koło Dubiecka/.
9. Maria Lewańska /Warszawa/, Przemyśl źródłem inspiracji artystycznej.

13.30 - 15.30 obiad

15.30-17.00 dalszy ciąg obrad

10. Iryna Spatar /Ukraina/, Eliza Orzeszkowa i Ukraina – projekcje literackie.
11. Olga Ciwkacz /Ukraina/, Jak to było przed stu laty ? Czyli o polifoniczności Pokucia Augusta Bielowskiego.
12. Iryna Mykytyn /Ukraina/,  Znany nieznany Kajetan Abgarowicz.
13. Jan Tomkowski  /Warszawa/, Don Kichote na Podolu

 

         

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Archiwum wydarzeń

Wystawa „Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą. Bolesław Leśmian 1877–1937”

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45