20-22 maja 2019 r., Białystok: konferencja „Globalizacja i glokalizacja w języku i kulturze. Historia i współczesność"

Organizator: Katedra Historii Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UwB
Zaproszenie w formacie pdf

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45