12-13 czerwca 2017 r., Warszawa: konferencja naukowa “Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych – od inspiracji teoretycznych do badań empirycznych”

Więcej informacji o konferencji dostępnych jest pod adresem http://pts.org.pl/sztuka2017/

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl