Pracownia Komunikacji Literackiej w okresie PRL-u

pok. 134, tel. 22 65 72 958

Członkowie pracowni:

Kierownik Pracowni - prof. dr hab. Urszula Jakubowska
dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz

Dyżury Pracowni: środa 12.00-14.00.
 
O Pracowni:

Wiadomości Pracowni Komunikacji Literackiej

24 października 2014, Warszawa, IBL PAN, konferencja: „Kultura popularna w Polsce w latach 1944-1989- między projektem ideologicznym a kontestacją”

Organizatorzy: Pracownia Komunikacji Literackiej w okresie PRL
Pałac Staszica, Nowy Świat 72, sala 144
Program konferencji - format pdf
 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45