Pracownia Literatury Oświecenia

pok. 131, tel. (22) 6572-876

Członkowie Pracowni:

Kierownik pracowni - prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz
dr hab. Tomasz Chachulski, prof. IBL PAN
dr Magdalena Górska
dr Klara Leszczyńska-Skowron
dr hab. Agata Roćko, profesor nadzwyczajny
dr Magdalena Ślusarska

Pracownicy emerytowani uczestniczący w pracach Pracowni:
prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa

 Zebrania Pracowni odbywają się w w czwartki od 11. 00 – 13.00.
 

Wiadomości Pracowni Literatury Oświecenia

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA O KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA

 

11 stycznia 2018 r. w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się spotkanie, podczas którego prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz opowiedziałą o przygotowywanej edycji Konstytucji 3 maja

Nowe książki!

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami związanymi z Pracownią Literatury Oświecenia.

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA O PAMIĘCI

16 listopada 2017 r. w Pracowni Literatury Oświecenia miało miejsce spotkanie, podczas którego odbyła się rozmowa nad artykułem prof. dr hab. Teresy Kostkiewiczowej pt.: Doświadczenie - wspomnienie - upamiętnianie.   Reprezentacje pamięci indywidualnej w poezji polskiej drugiej połowy XVIII wieku. 

Nowe książki!

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami związanymi z Pracownią Literatury Oświecenia.

Zaproszenie na konferencje: "Biblia Oświeconych" i "Człowiek, natura i magia"

 

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJE

CZŁOWIEK, NATURA I MAGIA

 28-29 LISTOPADA 2017

Oświecenie łączone jest zazwyczaj z racjonalistyczną krytyką magii i wszelkich przesądów, ujmowanych z perspektywy nowoczesnej metodologii nauk doświadczalnych. Relacje między zjawiskami pozaracjonalnymi, światem nadprzyrodzonym a rozwijającą się wówczas wiedzą naukową są bardzo zróżnicowane. Sceptycyzm oświeconych wobec czarów i przesądów łączy się z refleksją nad miejscem człowieka w świecie praw natury i umów społecznych. Celem konferencji Człowiek, natura i magia jest zweryfikowanie stereotypów i uproszczeń na temat obecności magii w oświeceniu. 

Program do pobrania tutaj.

 

BIBLIA OŚWIECONYCH

25-26 PAŹDZIERNIKA 2017

 

Stosunek ludzi oświecenia do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu charakteryzował się niespotykanym wcześniej zróżnicowaniem postaw. Mimo mnogości znakomitych nieraz prac dotyczących roli i znaczenia Biblii w kulturze, mniej uwagi przykładano, jak się wydaje, do szczegółowych badań poświęconych stosunkowi do niej ludzi Wieku Świateł. Tymczasem jest to zagadnienie niezwykle ważne dla kultury i duchowości tej epoki, niezależnie od tego, czy przedmiotem zainteresowania badacza będą kierunki i dynamika zmian, czy trwałość i kontynuacja pewnych postaw. Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym zapraszają do udziału w konferencji, której celem jest próba głębszego rozpoznania tej materii.

Konferencja odbędzie się w Pałacu Staszica (Warszawa, ul. Nowy Świat 72) w sali 144. Program do pobrania tutaj.

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

 

 

DZIEJE NAUKI U SCHYŁKU OŚWIECENIA

 

 

W czwartek 8 czerwca 2017 r. w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się spotkanie, podczas którego prof. Martyna Deszczyńska opowiedziała o "Nieznanym XIX-wiecznym słowniku wyrazów obcych Kajetana Kwiatkowskiego jako przyczynku do dziejów nauki u schyłków oświecenia"

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

 

LITERATURA I HISTORIA

 

W czwartek 18 maja 2017 r. w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się spotkanie, podczas którego miała miejsce dyskusja nad artykułem prof. dr hab. Teresy Kostkiewiczowej pt.: Literatura i historia. O przedstawianiu przeszłości w dramatach drugiej połowy XVIII wieku

 

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

 

 

O JÓZEFIE ELSNERZE W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA

23 marca 2017 r. w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się spotkanie, podczas którego prof. Tomasz Chachulski wygłosił referat pt.: "Pieśni Józefa Elsnera - problemy edycji tekstu literackiego, kłopoty z atrybucją..."

Nowe książki!

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami związanymi z Pracownią Literatury Oświecenia.

Konferencja: "Oświecenie «nieoświecone»"

 

 Pracownia Literatury Polskiego Oświecenia

serdecznie zaprasza na konferencję z cyklu

Oświecenie "nieoświecone"

pt.:

CZŁOWIEK, NATURA I MAGIA

Oświecenie łączone jest zazwyczaj z racjonalistyczną krytyką magii i wszelkich przesądów, ujmowanych z perspektywy nowoczesnej metodologii nauk doświadczalnych. Relacje między zjawiskami pozaracjonalnymi, światem nadprzyrodzonym a rozwijającą się wówczas wiedzą naukową są bardzo zróżnicowane. Sceptycyzm oświeconych wobec czarów i przesądów łączy się z refleksją nad miejscem człowieka w świecie praw natury i umów społecznych. Celem konferencji jest zweryfikowanie stereotypów i uproszczeń na temat obecności magii w oświeceniu.

Konferencja Człowiek, natura i magia jest pierwszą z cyklu trzech konferencji organizowanych przez Zakład Literatury Oświecenia Instytutu Literatury Polskiej UMK w Toruniu, Pracownię Literatury Oświecenia IBL PAN oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Więcej informacji można znaleźć w zaproszeniu oraz na stronie internetowej konferencji.

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45