Pracownia Literatury Oświecenia

pok. 131, tel. (22) 6572-876

Członkowie Pracowni:

Kierownik pracowni - prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz
dr hab. Tomasz Chachulski, profesor instytutu
dr hab. Magdalena Górska, profesor instytutu
dr Klara Leszczyńska-Skowron
dr hab. Agata Roćko, profesor instytutu
dr Magdalena Ślusarska

Pracownicy emerytowani uczestniczący w pracach Pracowni:
prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa

 Zebrania Pracowni odbywają się w w czwartki od 11. 00 – 13.00.
 

Wiadomości Pracowni Literatury Oświecenia

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA O PRZEKŁADACH CORNEILLE'A I RACINE'A

 

1 marca 2018 r. w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się spotkanie, podczas którego dr Michał Bajer ze Szczecina przedstawił referat pt.:  "Polskie przekłady tragedii Corneille'a i Racine'a w oświeceniu (1740-1830): próba opracowania kompletnej bibliografii tekstów tłumaczeń (z uwzględnieniem fragmentów)"

Zaproszenie na konferencję: "Oświecenie nieoświecone"

 

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN

oraz

Zakład Literatury Oświecenia Instytutu Literatury Polskiej UMK

 

zapraszają na drugą konferencję z cyklu 

 

OŚWIECENIE NIEOŚWIECONE

pt.:

"Tradycja, tożsamość, inność"

 

Celem konferencji jest ukazanie swoistości kultury staropolskiej i jej postaci w kontekście jej związku z sytuacją europejską, wpływami europejskiego oświecenia, ale także w ścisłym związku ze starszą złożoną tradycją kulturową, która konstytuowała tożsamość sarmackiego świata przez kilkaset lat istnienia Rzeczypospolitej. Związki tej starszej tradycji z kulturą europejskiego okcydentu nie były w XVIII w. dla człowieka oświecenia oczywiste, podobny dysonans odczuwali Polacy. Gdzie tkwiły źródła inności, które dzieliły obie strony w epoce Woltera? Na czym polegała siła tradycji i tożsamości sarmackiej? Refleksja nad tym problemami będzie stanowić przedmiot planowanej sesji. 

Zapraszamy do udziału w drugiej sesji z cyklu OŚWIECENIE „NIEOŚWIECONE” poświęconej problematyce kultury społeczeństwa staropolskiego widzianej w perspektywie przenikania się zjawisk związanych z kategoriami trwania i zmiany. Podczas naszego spotkania przedmiotem refleksji będą zagadnienia związane z pojęciami: tradycji, tożsamości i inności, w kontekście relacji między oświeceniem, a zjawiskami i postawami, postrzeganymi dawniej lub współcześnie jako „nieoświecone”.

Zaproszenie do pobrania tutaj.

Zaproszenie na konferencję: "Najwyższa Pani swoich praw..." Idee wolności, niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej 1569-1795

 

Pracownia Literatury Oświecenia

oraz 

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

zapraszają serdecznie do udziału w konferencji:

 

Najwyższa Pani swoich praw... Idee wolności, niepodległości

i suwerenności Rzeczypospolitej

w latach 1569-1795

 

obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918 sprawiają, że wzrasta zainteresowanie wydarzeniami, postaciami i ideami z ostatnich stu lat. Wydaje się jednak, że kwestia niepodległości, suwerenności państwowej jest zagadnieniem ważnym także dla epok wcześniejszych, a nawet dużo wcześniejszych. Stąd zrodził się pomysł, by przyjrzeć się różnym aspektom tej problematyki w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tutaj znajdą Państwo informację o przygotowywanej przez nas konferencji: Najwyższa Pani swoich praw… Idee wolności, niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej 1569 – 1795,  zaplanowanej na 6 - 8 listopada 2018. Serdecznie zapraszamy do udziału w niej badaczy różnych dyscyplin, mając nadzieję, że będzie to nie tylko okazja do przedstawienia wyników badan, ale także punkt wyjścia do dalszych poszukiwań.

Sprawozdanie z konferencji "Oświecenie nieoświecone: człowiek, natura i magia"

 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z konferencji "Oświecenie nieoświecone: człowiek, natura i magia" zorganizowanej przez Zakład Literatury Oświecenia Instytutu Literatury Polskiej UMK, Pracownię Literatury Oświecenia oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 28-29 listopada 2017 r. 

 

Sprawozdanie znajduje się w dziale Wydarzenia na podstronie Działalność Pracowni Literatury Oświecenia.

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA O KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA

 

11 stycznia 2018 r. w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się spotkanie, podczas którego prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz opowiedziałą o przygotowywanej edycji Konstytucji 3 maja

Nowe książki!

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami związanymi z Pracownią Literatury Oświecenia.

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA O PAMIĘCI

16 listopada 2017 r. w Pracowni Literatury Oświecenia miało miejsce spotkanie, podczas którego odbyła się rozmowa nad artykułem prof. dr hab. Teresy Kostkiewiczowej pt.: Doświadczenie - wspomnienie - upamiętnianie.   Reprezentacje pamięci indywidualnej w poezji polskiej drugiej połowy XVIII wieku. 

Nowe książki!

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami związanymi z Pracownią Literatury Oświecenia.

Zaproszenie na konferencje: "Biblia Oświeconych" i "Człowiek, natura i magia"

 

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJE

CZŁOWIEK, NATURA I MAGIA

 28-29 LISTOPADA 2017

Oświecenie łączone jest zazwyczaj z racjonalistyczną krytyką magii i wszelkich przesądów, ujmowanych z perspektywy nowoczesnej metodologii nauk doświadczalnych. Relacje między zjawiskami pozaracjonalnymi, światem nadprzyrodzonym a rozwijającą się wówczas wiedzą naukową są bardzo zróżnicowane. Sceptycyzm oświeconych wobec czarów i przesądów łączy się z refleksją nad miejscem człowieka w świecie praw natury i umów społecznych. Celem konferencji Człowiek, natura i magia jest zweryfikowanie stereotypów i uproszczeń na temat obecności magii w oświeceniu. 

Program do pobrania tutaj.

 

BIBLIA OŚWIECONYCH

25-26 PAŹDZIERNIKA 2017

 

Stosunek ludzi oświecenia do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu charakteryzował się niespotykanym wcześniej zróżnicowaniem postaw. Mimo mnogości znakomitych nieraz prac dotyczących roli i znaczenia Biblii w kulturze, mniej uwagi przykładano, jak się wydaje, do szczegółowych badań poświęconych stosunkowi do niej ludzi Wieku Świateł. Tymczasem jest to zagadnienie niezwykle ważne dla kultury i duchowości tej epoki, niezależnie od tego, czy przedmiotem zainteresowania badacza będą kierunki i dynamika zmian, czy trwałość i kontynuacja pewnych postaw. Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym zapraszają do udziału w konferencji, której celem jest próba głębszego rozpoznania tej materii.

Konferencja odbędzie się w Pałacu Staszica (Warszawa, ul. Nowy Świat 72) w sali 144. Program do pobrania tutaj.

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

 

 

DZIEJE NAUKI U SCHYŁKU OŚWIECENIA

 

 

W czwartek 8 czerwca 2017 r. w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się spotkanie, podczas którego prof. Martyna Deszczyńska opowiedziała o "Nieznanym XIX-wiecznym słowniku wyrazów obcych Kajetana Kwiatkowskiego jako przyczynku do dziejów nauki u schyłków oświecenia"

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45