Bartłomiej Szleszyński

dr, adiunkt
Pracownia Literatury II połowy XIX wieku
 
bartlomiej.szleszynski@ibl.waw.pl
bartlomiej.szleszynski@neostrada.pl

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
Twórczość Bolesława Prusa, Nurt sarmacki w literaturze XIX wieku, Gry z XIX-wiecznością w kulturze współczesnej, Pozytywiści i kolonializm

PUBLIKACJE:
Książki:

 • Przymierzanie kontusza. Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz – najwybitniejsi twórcy XIX- wiecznego nurtu sarmackiego, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2007.

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 • „Ważna Cześnika nauka o grzeczności” – O grzeczności, prawie i porządku w sarmackich światach Pamiątek Soplicy Henryka Rzewuskiego i Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, „Napis” 2005, s. 137-144;
 • „Uwagi o dawnej Polsce” Henryka Rzewuskiego. Komentarz do edycji, „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 3, s.77-88;
 • Kto jest autorem „Pomocy własnej” Samuela Smilesa?, w: Etyka i literatura, red. E.Ihantowicz i E.Paczoska, Warszawa 2006
 • Sarmacka codzienność w powieściach Henryka Rzewuskiego, Zygmunta Kaczkowskiego i Henryka Sienkiewicza, w: Codzienność w literaturze XIX (i XX) w., pod red. G. Borkowskiej, A. Mazur, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 385-396;
 • Dlaczego Wokulski nie pojechał do Londynu?, w: Podróż i literatura, red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska, Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 574-582;
 • Alterglobalista Bolesław Prus (na podstawie „Kronik”), w: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, red. J. Malik, Wydaw. KUL, Lublin 2009, s.243-252;
 • Tradycja dziewiętnastowieczna w lustrze współczesnego komiksu polskiego. Kilka uwag o „Pierwszej brygadzie” i „Romantyzmie”, „Napis” seria XIV (2009), s. 411-420;
 • Bolesław Prus wobec kolonializmu. Rekonesans na podstawie ‘Kronik’ w: Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacja polską, red. K. Stępnik, D. Trześniowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 123 - 134;
 • Rozważania przy rekonstruowaniu rekonstrukcji. O tym jak wiek XIX w „Lodzie” Jacka Dukaja zbudowano, w: Przerabianie XIX wieku, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, PIW, Warszawa 2011, s. 144-178;
 • Komiksowe gry z wiekiem XIX, w: Przerabianie XIX wieku, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, PIW, Warszawa 2011, s. 246-270;
 • Żywa Lalka, martwy Prus? (Na co nam dziś Pozytywizm?), „Przegląd Humanistyczny” 5/2011, s. 85-94;
 • Twórczość Zygmunta Kaczkowskiego w oczach krytyki (1851 - 1863), w: Dyskursy krytycznoliterackie 1764 – 1918, red. M. Strzyżewski, Toruń 2012, s.139-155;
 • Bolesław Prus i pozytywistyczne „porno z Murzynkami”, „Napis” t. XVIII, Rok 2012, s. 155-173;
 • „Lalka” i lektury rzeczywistości. Kilka przybliżeń i wiele pytań, w: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, Warszawa 2013, red. Ewa Paczoska, Bartłomiej Szleszyński, Dawid Maria Osiński, s. 455-465;
 • Słowo wstępne do: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, Warszawa 2013, red. Ewa Paczoska, Bartłomiej Szleszyński, Dawid Maria Osiński, s. 5-9 [wspólnie z Ewą Paczoską i Dawidem Marią Osińskim];
 • Jak przeżyć traumę apokalipsy i odzyskać wiarę w ludzi (w grze „The Last of Us”), „Napis” t. XIX, Rok 2013, s. 364 - 378.

Prace edytorskie: 

 • Henryk Rzewuski: Uwagi o dawnej Polsce, Warszawa 2003.

Inne, które autor uważa za szczególnie istotne w swoim dorobku:

 • Redakcja książki: Przerabianie XIX wieku, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, PIW, Warszawa 2011;
 • Przypisy do: Bolesław Prus, Obrazy wszystkiego, Warszawa 2006, wybór i wprowadzenia S. Sandler;
 • Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. Ewa Paczoska, Bartłomiej Szleszyński, Dawid Maria Osiński, Warszawa 2013.
Ważniejsze prace w przygotowaniu:
 • Wiek XXI o Bolesławie Prusie, Bolesław Prus o wieku XXI;
 • Bolesław Prus i pozytywistyczne koncepcje kolonialne.
Udział w życiu naukowo-organizacyjnym, udział w projektach badawczych: 
 • Koordynator działu Nowej Panoramy Literatury Polskiej w ramach Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN;
 • koordynacja projektów związanych z Rokiem Prusa.

Biogramy i opracowania o Pracowniku:

 

   

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45