Dzieci Hagar - literackie wizerunki Romów/Sinti/Cyganów

kierownik: dr Anna Sobieska
grant NCN 
na lata 2011-2014

Celem projektu jest zrekonstruowanie, uporządkowanie i zreinterpretowanie rozproszonej i szczątkowej wiedzy o oddziaływaniu kultury społeczności romskiej na wyobraźnię artystyczną i dyskurs literacki twórców Europy Środkowowschodniej i Wschodniej. Zebranie i przeanalizowanie materiału dotyczącego literackich wizerunków Romów i tego, co z kulturą cygańską związane, pozwoli m.in. na opisanie modeli relacji między twórcami i /lub odbiorcami kultury, modeli oddziaływań rządzących społecznymi dyskursami, powstawania zjawiska wykluczenia, traumy oraz roli stereotypu etnicznego w budowaniu tożsamości narodowej. Monografia rekonstruująca literackie reprezentacje Romów, romską imagologię w jej wersji typowej dla literatur Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, stanie się ważnym uzupełnieniem cieszących się ogromnym zainteresowaniem w humanistyce światowej, a skoncentrowanych dotychczas na badaniu kultur zachodnioeuropejskich tzw. "Gypsy studies".

 

   

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl