Multimedia


Multimedialna strona poświęcona śmierci Adama Mickiewicza

Projekt "Panorama Literatury Polskiej"
Na stronie internetowej "Panorama Literatury Polskiej" (www.panoramaliteratury.pl) dostępne są hasła przygotowane w ramach projektu "Panorama Poezji Polskiej drugiej połowy XX wieku" zrealizowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Repozytorium IBL służy gromadzeniu oraz upowszechnianiu wyników prac prowadzonych w Instytucie Badań Literackich PAN. Są w nim publikowane pełne wersje artykułów i książek naukowych oraz obronionych doktoratów. Zasoby te będą systematycznie rozbudowywane.
Repozytorium znajduje się na platformie Centrum Otwartej Nauki - CeON.

Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności

http://www.widok.ibl.waw.pl/ - pismo instytutowe, redagowane przez grupę badaczy zainteresowanych relacjami literatury i kultury wizualnej

Edycja krytyczna listu Stanisława Reszki do Szymona Szymonowica (Stanislaus Rescius, Simoni Simonidae, poetae laureato. Epistola LV ), datowanego na 1 IV 1594 r.
Wydanie, opracowane przez Ariadnę Masłowską-Nowak i Katarzynę Tomaszuk, zawiera przekład oraz komentarze i objaśnienia. Na stronie zamieszczono także mapki i skany ze starego druku, w tym odręcznych kartek zapisanych ręką autora.
Jest to pierwsza edycja z serii "Polonorum Delectamenta Latina".
http://reszka-rescius.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45