Wyniki konkursu w programie "Młody IBL"

Na podstawie wniosku wystosowanego przez Komisję Konkursową, oceniającą projekty złożone do programu grantowego ,,Młody IBL'', Dyrektor Instytutu - decyzją nr 6/2017  z dnia 10 lipca br. - przyznał grant mgr Marcie Bukowieckiej  na projekt  Literackość form nieliterackich w literaturze polskiej po 1956 r.
Zwyciężczyni konkursu serdecznie gratulujemy!

Decyzja Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyznania grantów z programu „Młody IBL"

Wyniki czwartej edycji konkursu „Młody IBL"

Na podstawie wniosku, wystosowanego przez Komisję Konkursową oceniającą projekty złożone do programu grantowego ,,Młody IBL'',
Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN dnia 13 czerwca 2014 r. przyznał grant mgr Marlenie Sęczek z Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej IBL PAN na projekt  "Dokumentacja rodzinna Janusza Korczaka''.
Zwyciężczyni konkursu gratulujemy!

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45