Konferencje i spotkania

1-3 lutego 2018 r., Warszawa: konferencja pt. „Rousseau, Poland and Europe: Federalism – Sovereignty – Prosperity – Patriotism”

24-25 lutego 2018 r., Kraków: konferencja naukowa „Rejestry kultury"

Organizator: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego
Więcej informacji w zaproszeniu

17-18 maja 2018 r., Słupsk: ogólnopolska konferencja naukowa „Sacrum prywatne w medium literatury”

Organizatorzy: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku oraz społeczność doktorantów i studentów Koła Naukowego Polonistów
Więcej informacji w zaproszeniu

8-9 maja 2018 r., Warszawa: międzynarodowa konferencja naukowa z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości „Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej”

Organizatorzy: Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski oraz Pracownia Historii Bibliotek i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej
Więcej informacji
Formularz Zgłoszenia

24-25 maja 2018 r., Warszawa: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Adam Mickiewicz i Rosjanie”

Organizatorzy: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Oddział Gdański Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Więcej informacji w załączniku pdf
Formularz zgłoszeniowy

8 lutego 2018 r., Warszawa: seminarium z cyklu "Pragmatyka, pragmatyzm, performatyka"

Organizatorzy: Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki i Zespół Filozofii Kultury  IFiS PAN
Miejsce spotkania: Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, s. 154, godz. 11.30.

25 stycznia 2018 r., Wrocław: międzynarodowa konferencja „Jak chronić swoją własność intelektualną za granicą?”

Organizator: Politechnika Wrocławska

Udział w seminariach jest bezpłatny. 

8 kwietnia 2017 r. Wystawa IBL PAN „Śladami Sienkiewicza” w Wilnie

Organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN i Archiwum Państwowe w Siedlcach
Więcej informacji w załączniku
Plakaty: LT, PL
Relacja z otwarcia wystawy na stronie http://l24.lt/pl/kultura-pl/item/183349-w-wilnie-otwarto-wystawe-o-henryku-sienkiewiczu

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl