23-24 października 2015, Białystok: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Zygmunt Gloger 1845–1910. Pisarz, myśliciel, uczony: rewizje"

Organizatorzy:
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”

Zgłoszenia do 1 lipca.


Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 października 2015 roku w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku oraz na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Konferencji towarzyszyć będzie promocja I z III tomów „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera, wydanych w ramach projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
Tom ukaże się w maju 2015 roku.
 
Celem Konferencji jest nowe spojrzenie na dorobek Glogera – wydobycie jego zapomnianych aspektów, rewizja dotychczasowych założeń. Zagadnienia badawcze formułujemy następująco:
– Gloger jako pisarz, publicysta, reporter.
– Wartości estetyczne i poznawcze pism Glogera.
– Gloger jako historyk, archeolog, kolekcjoner – warsztat badawczy twórcy, jego wybory metodologiczne.
– Podlasie, pogranicze Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego w pismach Glogera – jego obraz Europy i świata.
– Gloger jako poeta.
– Gloger jako epistolograf; rękopisy Glogera; problemy edytorskie.
– „Inni” i „swoi” w pismach Glogera: Litwini, Rosjanie, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi etc.
– Gloger-etnograf a Gloger wobec „kmieci”.
– Idee romantyczne i pozytywizm w pismach Glogera.
– Nauka w publicystyce Glogera.
– Gloger o przemyśle, rolnictwie, gospodarce: konserwatywny liberał?
– Gloger i gatunki literackie: reportaż, felieton, studium, poemat itp.
– Gloger w Jeżewie, Tykocinie, Łomży, Białymstoku, na Podlasiu.
– Recepcja pism Glogera w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
 
 
Przewidujemy dwa warianty opłaty i uczestnictwa referenta:
1. wpisowe w wysokości 150 zł [nocleg na własny koszt uczestnika – pomożemy w znalezieniu taniego hotelu]; zapewniamy wyżywienie i druk księgi [recenzowanej, punktowanej];
2. lub w wysokości 400 zł, które w pełni pokryje wszelkie koszty noclegu i wyżywienia uczestników.
 (Wyjątkowo mogą być z wpisowego zwolnieni badacze, którzy będą o to wnioskować oraz spoza Polski.)
Materiały z Konferencji zostaną opublikowane w tomie wydanym w Naukowej Serii Wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia” w 2016 roku.
 
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 1 lipca 2015 roku na adres: gloger-sesja@wp.pl           
 
Komitet Organizacyjny:
Prof. Jarosław Ławski – Przewodniczący (KBF „W-Z”)
Dyr. Jan Leończuk – Wiceprzewodniczący (KP im. Ł.G.)
Dr Łukasz Zabielski – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
Dr Anna Janicka – Uniwersytet w Białymstoku
Dr Wojciech Kalinowski – Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”
Mgr Daniel Znamierowski – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Dr Michał Siedlecki – Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Mgr Sebastian Kochaniec – Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45