Koordynator ds Programu Erasmus + w IBL PAN

dr Katarzyna Nadana-Sokołowska

e-mail koordynatora ds Programu Erasmus+ w IBL PAN: erasmus@ibl.waw.pl
godziny i miejsce dyżurów koordynatora: czwartek, godz. 14.00-16.00, pokój 106

 


Zasady rekrutacji studentów studiów doktoranckich przy IBL PAN na wyjazdy w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2016/2017 i w pierwszym semestrze 2017/18

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdziecie Państwo informacje o możliwościach i zasadach organizacji wyjazdu na studia lub praktyki w ramach Programu Erasmus+.

Zwracamy Państwa szczególną uwagę na informacje o obowiązkowych testach językowych online przed i po wyjeździe oraz kursach językowych w trakcie pobytu za granicą oraz na możliwości dofinansowania wyjazdu Erasmusowego dzięki Programowi PO WER (dotyczy studentów z przyznanym stypendium socjalnym lub studentów niepełnosprawnych).             

 

Nabór uczestników studiów doktoranckich przy IBL PAN na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17

Nabór  uczestników studiów doktoranckich przy IBL PAN na wyjazdy do uczelni partnerskich na studia w ramach programu Erasmus+ w II semestrze roku akademickiego 2016/17 i pierwszym semestrze 2017/18

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45