Kurs "Komunikacja społeczna i medialna" (Akademia Media i Gender)

Organizowany we współpracy z Fundacją Gender Center
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
e-mail: genderstudies@ibl.waw.pl
tel. 793 331 405 (poniedziałek - piątek, godz. 17.00-21.00)
 

Kurs Komunikacja społeczna i medialna dostarcza umiejętności krytycznej analizy przekazu medialnego oraz uwrażliwia słuchaczki i słuchaczy na kwestie związane z tożsamością kulturową. W programie znajdują się zajęcia poświęcone badaniu prasy, telewizji, radia i internetu. Dzięki temu możliwe jest przyjrzenie się, w jaki sposób płeć jest wykorzystywana w mediach, jaką pełni funkcję i czemu służy. Interesować nas będzie nie tylko podtrzymywanie i przełamywanie stereotypów płciowych, ale też obecność dyskursów przemilczanych i sposoby konstruowania dyskursu dominującego. Przyjrzymy się także wykorzystywanym typom argumentacji, perswazji, manipulacji – ważnym kontekstem będzie więc sztuka retoryczna i erystyczna. Analiza mediów uwrażliwiona na płeć pozwoli zwrócić uwagę nie tylko na konstruowanie medialnych wizerunków, na zderzanie treści tradycyjnych z emancypacyjnymi, ale też na łatwość sięgania po stereotypy płciowe. Zwrócimy uwagę na tabloidyzację mediów (stąd częste korzystanie z uproszczeń), ale też interesować nas będzie przekaz marginalizowany. Wśród proponowanych zajęć słuchaczki i słuchacze znajdą zajęcia pozwalające nabyć wiedzę natury ogólnej, zajęcia warsztatowe oraz zajęcia, w trakcie których będziemy analizować wybrany problem medialny. Dzięki temu teorii towarzyszyć będzie praktyka, a słuchacze i słuchaczki zdobędą umiejętności krytycznej analizy mediów ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wykorzystywanych w badaniach gender.

Kurs obejmuje sześć zjazdów i trwa cztery miesiące. Po ukończeniu kursu uczestnicy/uczestniczki otrzymują świadectwo ukończenia kursu Komunikacja społeczna i medialna.

Zajęcia odbywają się w Warszawie, w Instytucie Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica) dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela w godz. 9.00 – 16.00). Początek kursu – luty 2012.

Kierowniczka kursu: dr Monika Rudaś-Grodzka

Koordynatorka kursu: Grażyna Latos

S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !!! 

Szczegółowe informacje: www.genderstudies.pl.

Cena kursu: wpisowe 200 zł, czesne 1200 zł. Absolwenci Podyplomowych Gender Studies IBL PAN są zwolnieni z opłaty wpisowego.
Świadectwo ukończenia płatne 30 zł.

Opłaty można dokonywać bezpośrednio w Sekretariacie studiów podyplomowych lub na konto:
Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl