Kurs "Edukacja kulturalna - czytanie tekstów kultury" (I edycja - dwusemestralny)

Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel. 530 064 008

Kierownik Studiów: dr hab. Jacek Wójcicki, prof. IBL PAN – historyk literatury, edytor, specjalizujący się w badaniach nad tradycją łacińską w polskiej literaturze dawnej (zwłaszcza epoki baroku i oświecenia) oraz nad literaturą okolicznościową i użytkową. Autor szeregu edycji dawnych polskich tłumaczeń klasyków antycznych (Wergiliusz, Horacy), autorów nowołacińskich (Stanisław Konarski) oraz opracowań dawnych przekładów dzieł pisarzy oświeceniowych (d’Alembert, Voltaire), a także poezji okolicznościowej okresu Dymitriad i konfederacji barskiej. Studia podyplomowe w Instytucie Badań Literackich prowadzi od roku 2006.

Sekretariat studiów podyplomowych i kursów: Anna Ryjak
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, I piętro, pok. 107
Dyżury sekretariatu: środy i piątki w godzinach 16.00-19.00, soboty w godzinach 10.00-15.00
Telefon codziennie w godzinach: 10.00-17.00: 530-064-008;
dodatkowo w czasie dyżurów sekretariatu: 22 826-69-17;
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

 

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które pragną poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę o fundamentach kultury polskiej i europejskiej - tych obecnych w programach szkolnych i akademickich oraz tych z różnych przyczyn pomijanych w dyskursie publicznym. Przedmiotem omówień przez najwybitniejszych znawców będą zarówno teksty w sensie dosłownym, literackim, jak i przenośnym, związanym z dziedzinami filmu, sztuk plastycznych oraz muzyki. Zapraszamy zwłaszcza studentów, doktorantów, nauczycieli, pracowników kultury i mediów.

Szczegółowe informacje nt. kursu będą zamieszczone w terminie późniejszym.

Terminarz spotkań:

Zjazd 1. – sobota, niedziela

    21-22 października 2017

Zjazd 2. – sobota, niedziela

18-19 listopada 2017

Zjazd 3. – sobota, niedziela

9-10 grudnia 2017

Zjazd 4. – sobota, niedziela

13-14 stycznia 2018

Zjazd 5. – sobota, niedziela

       17-18 lutego 2018

Zjazd 6. –  sobota, niedziela

       17-18 marca 2018

Zjazd 7. – sobota, niedziela

 14-15 kwietnia 2018

Zjazd 8. – sobota, niedziela

       19-20 maja 2018

Zjazd 9. – sobota, niedziela

16-17 czerwca 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena: wpisowe 200 zł, czesne 2.000 zł, świadectwo ukończenia 30 zł. 

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl