Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
faks: (22) 826-99-45
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorot...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Kolejny numer rocznika "Napis": "Sztuka tracenia, sztuka rezygnacji. Samoograniczenie i autocenzura w kulturze"

13.08.2016

XXI numer rocznika „Napis” poświęcony jest idei samoograniczenia, wyrzeczenia i opanowania (przede wszystkim emocji i popędów) oraz towarzyszącym jej praktykom, które odgrywają kluczową rolę w kulturze.

Rezygnacja i utrata są pojęciami na ogół wartościowanymi negatywnie, w kategoriach „braku” – XXI numer „Napisu” przygotowany pod hasłem Sztuka tracenia, sztuka rezygnacji. Samoograniczenie i autocenzura gromadzi natomiast prace, które ukazują różne i niejednoznaczne aspekty tych doświadczeń.

16-17 listopada 2016, Warszawa: Retoryka doradzania - XV Konferencja PTR

05.08.2016

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Retoryczne i Interdyscyplinarne Centrum Retoryki Stosowanej Pro Rhetorica (IBL PAN)
Miejsce obrad: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Więcej informacji w pliku pdf

22-23 listopada 2016 r., Warszawa: konferencja naukowa „LITERACKA SPUŚCIZNA STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO”

04.08.2016

Organizatorzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Pracownia Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN oraz Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Miejsce:  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie, Sala Biała, początek obrad godz. 10.00.
Więcej informacji w zaproszeniu (format pdf)

NEW VISITING RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME 2017-18. CO-FUNDED BY THE H2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS

11.07.2016

Więcej informacji w załączniku

10-12 May 2017, Warsaw: Cultural Literacy in Europe. Second Biennial Conference

08.08.2016

CLE 2017 is dedicated to the issue of motion, which is crucial for the contemporary human condition. The concept of motion captures the state of affairs in Europe today, where seemingly rock-solid arrangements, like the shapes of borders, are being nullified and apparently irreversible processes, like European integration, are turned around and dismantled. It marks our spatial relations, as is clearly visible in the challenges of migration, experiences of social and professional mobility, social movements or tourism. Mobility also has a temporal aspect, which is visible in the processual and performative character of identity, memory or history. The other key term, emotion, aims to contextualize this movement and localize it in human affectivity – feelings, motives and perceptions. Texts and other kinds of representations, the body in movement, forging personal links, living with memories – all these bring motion and emotion together. We believe that the notion of cultural literacy will help us read and comprehend these diverse, changeable phenomena.

14 października 2016 r., Warszawa: Tabu, zakaz, dyscyplina, cenzura w kulturze współczesnej

29.06.2016

Organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet w Białymstoku
Więcej informacji w załączniku
Formularz zgłoszeniowy

Decyzja Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyznania grantów z programu „Młody IBL"

02.06.2016

15 listopada 2016 r., Lublin: konferencja „Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939"

30.05.2016

Organizatorzy: Katedra Teorii Kultury i Sztuki KUL, Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Zaproszenie w załączeniu

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl