Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
faks: (22) 826-99-45
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorot...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Program „MŁODY IBL”

27.10.2016

Oświadczenie Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN

24.10.2016

Treść w załączeniu

27-30 października 2016 - 20. Międzynarodowe targi Książki w Krakowie

26.10.2016


Uprzejmie zapraszamy do odwiedzania stoiska Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich w dniach 27-30 października 2016 roku podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Nasze publikacje znajdą Państwo na stoisku B68/C17 oraz na stoiskach grupy Świadomi Wydawcy [http://www.claroscuro.pl/swiadomiwydawcy.php], do której dołączyliśmy niedawno:C17 i D18.
 

 


 

 

Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń na międzynarodową konferencję naukową (do 31 października)

24.10.2016

Instytut Badań Literackich PAN wraz z Komitetem Nauk o Literaturze PAN oraz Cultural Literacy in Europe Forum organizuje międzynarodową konferencję naukową „(e)motion. Cultural Literacy in Europe: Second Biennial Conference”, poświęconą kulturowej piśmienności w kontekście związków mobilności i afektów.

Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 maja 2017 roku w siedzibie IBL PAN w Pałacu Staszica w Warszawie.

Zgłoszenia - w języku angielskim - są przyjmowane do 31 października br. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej konferencji pod adresem http://cleurope.eu/cle2017/.

Więcej informacji w załączniku.

Nominacje do prestiżowych nagród na najlepszą humanistyczną książkę roku

07.10.2016

Wydawnictwo IBL PAN ma przyjemność poinformować, że dwa wydane przez nas tytuły znalazły się wśród nominowanych do prestiżowych nagród na najlepszą humanistyczną książkę roku. Jedną z pięciu pozycji nominowanych do Nagrody im. T. Kotarbińskiego jest "Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza" Ewy Kołodziejczyk. Z kolei w finałowej dziesiątce Nagrody im. J. Długosza znalazły się "Notatniki" Aleksandra Wata w opracowaniu Adama Dziadka i Jana Zielińskiego. Autorom gratulujemy i czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia, które nastąpią tej jesieni!
 

Informacje o publikacjach:

 

"Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza" Ewy Kołodziejczyk.
 
"Notatniki" Aleksandra Wata w opracowaniu Adama Dziadka i Jana Zielińskiego
 

 

 

Zaproszenie do udziału w konkursie na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej „Publikuj.dr”

02.10.2016

Wszystkich, którzy obronili rozprawę doktorską w 2015 r. lub 2016 r. i pragną upowszechnić wyniki swoich badań nad literaturą i kulturą polską lub językiem polskim, Redakcja „Biuletynu Polonistycznego”, Rada „Biuletynu Polonistycznego” oraz Instytut Badań Literackich PAN serdecznie zapraszają do udziału w konkursie na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej „Publikuj.dr”.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju naukowego młodych badaczy i promocja ich osiągnięć naukowych, a także popularyzacja wyników badań naukowych z dziedzin humanistycznych i włączenie ich do społecznego dialogu upowszechniania nauki.

7-9 listopada 2016, Warszawa - międzynarodowa konferencja „The Balkan Jews & the Minority Issue in South Eastern Europe”

24.10.2016

Organizator: Wydział „Artes Liberales”, Polska Komisja Kultury i Historii Bałkanów AIESEE
Więcej informacji w załączniku pdf

10 grudnia 2016, Warszawa: ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Ikony wyobraźni: śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w artystycznych tekstach kultury"

20.10.2016

Organizator: Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW
Więcej informacji w pliku pdf

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl