Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorota Siwicka

Zastępca Dyrekt...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Warsztaty z zakresu empirycznych badań literaturoznawczych w IBL PAN

25.03.2017

Serdecznie zapraszamy na warsztaty z zakresu empirycznych badań literaturoznawczych, które poprowadzi prof. Willie van Peer (Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium, współautor m. in. Muses and Measures. Empirical Research Methods for the Humanities, Cambridge 2007). Warsztaty odbędą się we wtorek, 9 maja 2017 w godzinach 13.00-16.00 w sali nr 144 im. Adama Mickiewicza, w Instytucie Badań Literackich PAN (Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa). Uczestnicy proszeni są o zabranie własnych laptopów. Na kilka dni przed spotkaniem prześlemy zarejestrowanym osobom bezpłatny próbny plik programu komputerowego, który będzie wykorzystywany podczas warsztatów. Rejestracja uczestników po kontakcie z M. Rembowską-Płuciennik (rembowskapluciennik@gmail.com).

23 marca 2017, Warszawa: kolejne spotkanie z cyklu "Warszawskich Czwartków Staropolskich"

17.03.2017

Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN
oraz Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej na Wydziale „Artes Liberales” UW,
Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,
Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości”na Wydziale „Artes Liberales” UW,
Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW
serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu "Warszawskich Czwartków Staropolskich".

Dr Radosław Rusnak wygłosi referat: "Między ustami Junony a brzegiem pucharu trzymanego przez Ganimedesa. Elegia I 7, czyli w kwestii rzekomej heteronormy u Jana Kochanowskiego"

Spotkanie odbędzie się 23 marca 2017, o godz. 17.00 w sali 134 Instytutu Badań Literackich PAN (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72).

Warszawa, 10-11 kwietnia 2017: konferencja "Chłopskość i jej dziedzictwo w polskiej historii i kulturze"

15.09.2016

Organizatorzy: Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Badań Literackich PAN
Program >>

25-26 maja 2017 r., Słupsk: konferencja „Sacrum kobiet w polskim opisie kulturowym"

16.03.2017

Organizator: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku
Więcej informacji w załączniku

15-16 listopada 2017 r., Katowice: konferencja „Semantyka „rasy” w kulturze polskiej (1800-1939)”

15.03.2017

Więcej informacji w załączniku

30 czerwca - 6 lipca 2017 r.: Międzynarodowa konferencja „Kresy południowo-wschodnie - polska kultura współcześnie odkrywana"

22.02.2017

Organizatorzy: Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II i Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska
Więcej informacji w załączniku


 

23-24 października 2017 r., Białystok: III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PARYŻ – LONDYN – MONACHIUM - NOWY JORK POWRZEŚNIOWA EMIGRACJA NIEPODLEGŁOŚCIOWA NA MAPIE KULTURY

20.02.2017

 Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
Zaproszenie w formacie pdf
Formularz zgłoszenia w formacie doc

14-15 września 2017 r., Lublin: konferencja naukowa „Umysł · Kultura · Komunikacja. Język a poznanie w perspektywie (między)kulturowej"

16.02.2017

Organizatorzy: Zakład Językoznawstwa Kognitywnego i Zakład Językoznawstwa Kulturowego Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Więcej informacji w załączniku pdf

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl