Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorota Siwicka

Zastępca Dyrekt...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

25-26 stycznia 2018, Dyneburg: International Scientific Conference "XXVIII Scientific Readings"

19.11.2017

The annual international conference “Scientific Readings” organized by the Faculty of Humanities (FH) of Daugavpils University (DU) is a big research event that represents the major spheres of the humanities, research subjects, methodologies, and interdisciplinary innovations at the faculty.
The mission of the “Scientific Readings” of DU is to bring together researchers to discuss topical issues in linguistics, literary science, history, and culture, applying both traditional, approbated and modern, interdisciplinary research methodologies to characterizing the processes of the humanities, sustain and establish research contacts.
Read more >>

7-8 grudnia 2017, IBL PAN: Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej / Poetics of (Mis)understanding: Culture-Making Potential of Interference in Artistic Communication

17.11.2017

W imieniu członków Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Zarządu Fundacji „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych” serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej. Sesja odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 w Instytucie Badań Literackich w Warszawie (ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica).

Przedmiotem refleksji będą pozytywne aspekty nieporozumień komunikacyjnych - w odróżnieniu od ujęć, które tradycyjnie uwypuklają destabilizujący, destrukcyjny wpływ tego rodzaju zakłóceń. Chcielibyśmy pokazać pomyłki i nieporozumienia komunikacyjne jako niedoceniane źródło innowacyjności w kulturze. Nieporozumienie i rozmaite przesunięcia znaczeniowe traktujemy bowiem jako stałe, immanentne i niemożliwe do wyeliminowania mechanizmy kontaktu międzykulturowego wpisane w proces szeroko definiowanego przekładu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.poetyki.ibl.waw.pl.

Zapytanie ofertowe - prenumerata czasopism krajowych i zagranicznych na 2018 rok

16.11.2017

Instytut Badań Literackich PAN poszukuje specjalisty/specjalistki ds. obsługi administracyjnej

16.11.2017

Uchwała Senatu RP w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana

15.11.2017

15 listopada 2017 r. o 12.00 w Senacie RP została otwarta wystawa Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą” – Bolesław Leśmian (1877–1937) z okazji 80. rocznicy śmierci poety oraz jego 140. rocznicy urodzin, przygotowana przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy z Senatem RP i Narodowym Centrum Kultury. Ekspozycję zrealizował Zespół pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Kluby i Agnieszki Zawadowskiej.


Tego dnia Senat RP podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana, którą podczas posiedzenia, uroczyście przekazał na ręce prof. dr hab. Mikołaja Sokołowskiego, Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN.
 
Niniejsza uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
 

15 listopada 2017 r., Warszawa: wieczór promocyjny poświęcony nowemu tomowi Katalogu rękopisów Muzeum Literatury w opracowaniu śp. Wiesławy Kordaczuk

13.11.2017

Wprowadzenie wygłosi prof. Ewa Głębicka

15-30 listopada 2017 r.: wystawa "Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą". Bolesław Leśmian 1877-1937

06.11.2017

Sesja naukowa 17 listopada 2017, godz. 11.00
Gmach Senatu RP (wejście B II), ul. Wiejska 6, sala 217 
Plakat >>pdf

Wszystkich zainteresowanych obejrzeniem wystawy i przybyciem na sesję prosimy o emailowy kontakt (co najmniej 3 dni przed planowanym dniem odwiedzin Senatu) z kuratorem wystawy, prof. Agnieszką Klubą (agnkluba@poczta.onet.pl).
 

Allen Kuharski, Richard Lowe: The Digital Archiving of Performance Data: The Case of Witold Gombrowicz / Otwarte zebranie Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, 28 listopada 2017, 13:00, sala 144 (Pałac Staszica)

09.11.2017
The history of Witold Gombrowicz in performance is a uniquely rich and complex one to capture and share as a digital archive.  Gombrowicz is Poland's most widely performed playwright globally (in at least 40 countries and 32 language to date), with Iwona, księżniczka Burgunda by far the most widely and consistently performed Polish play abroad.  The great majority of the history of the performance of Gombrowicz has taken place in languages other than Polish, and includes examples in every genre and medium of performance and a vast and diverse history of adaptations of his non-dramatic works.  While relatively modest in scale (currently approximately 1500 productions), the Gombrowicz Performance Database requires maximum complexity in design to capture, organize, and share such diverse performance data.  As such, it provides an essential resource on Gombrowicz for both scholars and theater professionals, along with providing an innovative and flexible prototype of optimal performance database design for other subjects.
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl