Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorota Siwicka

Zastępca Dyrekt...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Zmarła prof. Barbara Otwinowska

22.01.2018

Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Badań Literackich PAN z wielkim żalem żegnają Panią Profesor Barbarę Otwinowską Wybitną znawczynię i edytorkę literatury staropolskiej, autorkę wielu ważnych prac m.in. książek „Modele i style prozy w dyskusjach na przełomie XVI i XVII wieku” oraz „Język – Naród – Kultura. Antecedencje i motywy renesansowej myśli o języku”, wieloletnią naszą Koleżankę, a także Kierowniczkę Pracowni Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN w latach 1981-1993. 

 

VI edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald. Konkurs jest skierowany do osób, które w 2017 obroniły swoją pracę doktorską z dziedziny humanistyki. Nabór wniosków trwa do 23 lutego.

18.01.2018

28-29 czerwca 2018 r., Warszawa: międzynarodowa konferencja naukowa „Partners and Rivals”

18.01.2018

Organizator: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Tekst CFP

17-18 września 2018 r., Würzburg: konferencja naukowa "W drodze do nowych brzegów"

18.01.2018

Organizatorzy: Polska Misja Historyczna, Archiwum Miasta Würzburga, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu
Formularz zgłoszeniowy

Regionalna Konferencja członków i pracowników naukowych PAN w Warszawie

17.01.2018

25 stycznia 2018 r., Wrocław: międzynarodowa konferencja „Jak chronić swoją własność intelektualną za granicą?”

17.01.2018

Organizator: Politechnika Wrocławska

Udział w seminariach jest bezpłatny. 

11-12 kwietnia 2018 r., Warszawa: konferencja „Przezroczystość w kulturze”

17.01.2018

Organizator: Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów, IFKiK UKSW
Zaproszenie

18 – 19 kwietnia 2018 r., Opole: konferencja naukowa „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży – teksty religijne dla młodego odbiorcy

17.01.2018

Organizator: Zakład Polonistyki Stosowanej Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl