Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorota Siwicka

Zastępca Dyrekt...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

8-10 listopada 2017 r., Warszawa: konferencja naukowa „Rewolucja rosyjska a historia idei"

13.04.2017

Organizatorzy: Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei oraz Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN
Plakat

23-24 listopada 2017 r., Poznań: konferencja naukowa ”Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy”

06.04.2017

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM w Poznaniu
Zaproszenia w wersji polskiej PL i angielskiej EN
Formularze zgłoszenia w wersji polskiej PL i angielskiej EN

13 listopada 2017 r., Warszawa: konferencja naukowa poświęcona refleksji nad miejscem dorobku badawczego prof. dr. hab. Janusza Tazbira na tle humanistyki polskiej

04.04.2017

Organizator: Instytut Historii PAN
Więcej informacji w załączniku pdf

15-16 listopada 2017 r., Katowice: konferencja „Semantyka „rasy” w kulturze polskiej (1800-1939)”

15.03.2017

Więcej informacji w załączniku

6-8 grudnia 2017 r.: ogólnopolska konferencja naukowa „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć”

09.06.2017

Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego Uniwersytetu Śląskiego
Więcej informacji w załaczniku

24-25 maja 2018 r., Warszawa: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Adam Mickiewicz i Rosjanie”

06.04.2017

Organizatorzy: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Oddział Gdański Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Więcej informacji w załączniku pdf
Formularz zgłoszeniowy

Program Rozwoju Współpracy Międzynarodowej

24.01.2017

Zarządzenie Dyrektora IBL PAN nr 1 >> pdf
Zarządzenie Dyrektora IBL PAN nr 2 >> pdf
Regulamin Programu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.eu z dnia 23 I 2017 r. >> pdf

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl