Aktualności

Profesor Mikołaj Sokołowski o historii Instytutu Badań Literackich

24.07.2018

24 lipca w audycji Poranek Radia dla Ciebie Dyrektor IBL PAN prof. Mikołaj Sokołowski opowiadał o historii IBL w 70. rocznicę powołania Instytutu.
Zachęcamy do słuchania:
http://www.rdc.pl/podcast/poranek-rdc-70-lat-instytutu-badan-literackich/

Konkurs dla młodych badaczy - edytorów tekstów literackich

16.07.2018

Instytut Badań Literackich PAN - Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym ogłasza otwarty konkurs dla młodych badaczy - edytorów tekstów literackich w projekcie "Dramat polski.Reaktywacja/Kontynuacja".
Pełny tekst ogłoszenia

Decyzja Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 12 lipca 2018 r.

16.07.2018

w związku z zakończeniem prac Komisji Konkursowej w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej
Tekst decyzji >> pdf

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN nr 2/03/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

02.07.2018

dotyczące projektu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, z dnia 22 lutego 2018 r.
Treść uchwały w formacie pdf

Uchwała rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN nr 1/03/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

02.07.2018

w sprawie usunięcia z projektu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, zwanej Konstytucją dla Nauki, artykułu 35 ust. 6 w brzmieniu: „Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, włącza do uczelni publicznej instytut PAN, po zasięgnięciu opinii Prezesa PAN".
Treść uchwały w formacie pdf

 

15-16 listopada 2018 r., Ostrów Wielkopolski: VI ogólnopolska konferencja naukowa "Relacje polsko-żydowsko-niemieckie w lokalnych społecznościach"

02.07.2018

Organizator: Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski Uniwersytetu Wrocławskiego
Zaproszenie>>pdf

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do III edycji Programu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.eu

26.06.2018

Dyrektor Instytut Badań Literackich PAN ogłasza nabór uzupełniający do III edycji Programu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.edu - Moduł I >>treść ogłoszenia w formacie pdf

6-7 grudnia 2018 r., Tarnów: międzynarodowa konferencja "Język i kultura z perspektywy lokalnej i globalnej"

28.06.2018

Organizator: Zakład Filologii Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
Zaproszenie
Formularz zgłoszenia

         

 

 

 
 

 
 

 

 

 
  
 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45