Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
dr Grzegorz Marzec

 

&n...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Kilka słów o Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego

07.08.2019

Stanowisko instytutów humanistycznych w sprawie raportu „Analiza aktywności publikacyjnej i grantowej PAN”

09.07.2019

Dokument zatytułowany „Analiza aktywności publikacyjnej i grantowej PAN. Raport z analizy danych” (dalej: Raport) nie powinien zostać upubliczniony.

Przede wszystkim należało zasięgnąć opinii osób/gremiów mających doświadczenie w ewaluacji poszczególnych dziedzin nauki. Udałoby się wówczas uniknąć błędów, które – wobec upublicznienia Raportu, oficjalnie przeznaczonego „do użytku wewnętrznego” – przedstawiają społeczności akademickiej obraz instytutów Wydziału I PAN w sposób niezgodny ze stanem faktycznym. Wytrwałe budowanie w społeczeństwie wizerunku instytutów humanistycznych PAN jako ważnych, często wiodących placówek naukowych w Polsce, zostało w jednej chwili podważone. Odwrócenie negatywnych skutków Raportu może okazać się niezwykle trudne.

Raport przedstawia wyniki ewaluacji 68 Instytutów PAN przeprowadzonej przez jedną osobę, w oparciu o arbitralnie wybrane kryteria, niepełne, niekiedy wręcz fałszywe dane oraz nader wątpliwą metodologię.

IBL PAN zbada praktyki interdyscyplinarne w humanistyce w ramach projektu z Horyzontu 2020

09.07.2019

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk jest jednym z wykonawców projektu „Shaping Interdisciplinary Practices in Europe” (SHAPE-ID), który otrzymał 1,5 mln euro finansowania od Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. SHAPE-ID jest odpowiedzią na stawiane przez współczesny świat wyzwania, którym najlepiej sprostać poprzez rozwój badań interdyscyplinarnych i międzydziedzinowych. W ramach projektu powstanie lista dobrych praktyk i rekomendacji dla Komisji Europejskiej, dotyczących trans- oraz interdyscyplinarności w nauce, ze szczególnym naciskiem na nauki humanistyczne i społeczne. Koordynatorem projektu jest Trinity College Dublin z Irlandii. Ponadto w ramach konsorcjum współpracują partnerzy z Holandii, Szkocji, Szwajcarii oraz Włoch.

Aktualna oferta edukacyjna IBL PAN

08.08.2019

Wyniki konkursu NPRH - moduł Fundamenty

08.07.2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu NPRH - modułu Fundamenty. Wśród wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania znajduje się projekt złożony przez IBL PAN: dr hab. Ewa Kołodziejczyk "Tłumacze arcydzieł literatury w odrodzonej Rzeczpospolitej. Cyfrowy słownik biobibliograficzny".
W konkursie zostało ocenionych pięćdziesiąt wniosków, finansowanie przyznano jedynie trzem wnioskom.
Serdecznie gratulujemy!
Zob. https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-konkursu-odrodzona-po-latach-niewoli-kompendia-wiedzy-encyklopedie-slowniki-leksykony-katalogi-etc-w-ramach-modulu-fundamenty-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki


Nauka w Polsce (2013 rok) - Instytut Badań Literackich PAN w ścisłej czołówce instytucji naukowych

03.07.2019
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z profesjonalnym raportem przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obejmującym wyniki działalności grantowej uczelni wyższych oraz instytutów PAN za lata 2010-2013 (czyli w okresie analizowanym w raporcie autorstwa J. Duszyńskiego i K. Stec), z którego wynika (s. 55 i 56), że Instytut Badań Literackich PAN był w tym zakresie w ścisłej czołówce, także pod względem współczynnika sukcesu, wyprzedzając z jednym wyjątkiem nie tylko instytuty PAN, lecz również wiele uczelni.

Znamy zwycięzców konkursu na najlepszy tekst dramatyczny (w ramach VI edycji Kursu "Warsztat pisania scenariusza i dramatu")

07.07.2019

Miło nam poinformować, że został rozstrzygnięty wewnętrzny konkurs na najlepszy tekst dramatyczny, zorganizowany przez Magdalenę Wleklik w ramach VI edycji Kursu Warsztat pisania scenariusza i dramatu Instytutu Badań Literackich PAN.
Jury pod przewodnictwem prof. Anny Nasiłowskiej w składzie: Marek Ławrynowicz i Andrzej Wojnach główną nagrodę – I miejsce – przyznało Dorocie Kaczyńskiej za „Publiczność”. II miejsce Jakubowi Zalasie za „Węglogłowy”.
Jury przyznało również trzy wyróżnienia. Wyróżnieni w konkursie zostali: Tomasz Gruszkowski, Marek Leśniak i Martyna Wojnicz.
Laureatom serdecznie gratulujemy!

Co sprawia, że IBL PAN jest wyjątkowo inspirującym i stymulującym miejscem do prowadzenia badań i rozwoju naukowego?

05.09.2019

O tym i o innych aspektach pracy w IBL PAN opowiada dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik, prof. IBL PAN, kierowniczka Pracowni Poetyki Historycznej i wiceprzewodnicząca Rady Naukowej IBL PAN. Zapraszamy do obejrzenia filmu!

         

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Archiwum wydarzeń

Wystawa „Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą. Bolesław Leśmian 1877–1937”

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45