Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorota Siwicka

Zastępca Dyrekt...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Nowe projekty badawcze

20.12.2016

W ramach centralnych porozumień Polskiej Akademii Nauk z partnerami zagranicznymi zatwierdzone zostały następujące projekty badawcze, zgłoszone przez IBL PAN:
1. Białoruska Akademia Nauk, lata 2017-2019:
- Kultura literacka na Białorusi XVI-XX wieku - koordynator dr hab. Tomasz Chachulski, profesor IBL PAN;
2. Czeska Akademia Nauk, lata 2017-2019:
- Literaturoznawstwo marksistowskie w Polsce i Czechosłowacji i jego konteksty. 1944-1956 - koordynator dr Katarzyna Chmielewska;
- Przyszłość polskiej i czeskiej bibliografii literackiej: w stronę integracji i wykorzystania w badaniach porównawczych - koordynator mgr Piotr Wciślik.

Wszystkim koordynatorom projektów serdecznie gratulujemy.

Nagroda im. Juliana Tuwima 2016 dla prof. Michała Głowińskiego

16.12.2016

11 grudnia br. prof. dr hab. Michał Głowiński otrzymał Łódzką Nagrodę Literacką im. Juliana Tuwima. Jury postanowiło uhonorować dokonania literackie i twórczość Pana Profesora m.in. za „standardy nie tylko literackie, również etyczne” oraz „zaangażowanie w sprawy świata”.

Prof. Michał Głowiński podzielił się uwagą, że jego pierwszym doświadczeniem literackim był wiersz właśnie Juliana Tuwima. Przyznał, że dostając właśnie teraz wyróżnienie imienia tego poety,  tworzy to w jego życiu „piękną ramę”. Profesor Głowiński jest autorem m.in. książek „Carska filiżanka”, „Nowomowa po polsku”, „Mowa w stanie oblężenia”, „Kręgi obcości”. 

Serdecznie gratulujemy w imieniu Dyrekcji, Rady Naukowej i pracowników IBL PAN.

Żródło: http://www.dzienniklodzki.pl/kultura/ksiazki/a/nagroda-im-juliana-tuwima-2016-dla-prof-michala-glowinskiego-zdjecia,11566505/
 

8-9 czerwca 2017 r., Białystok: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Przestrzeń jako kategoria poetyki Poetyki doświadczenia przestrzennego

08.12.2016

Organizator: Zakład Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku
List konferencyjny
Formularz zgłoszeniowy

22-24 maja 2017 r., Łódź: Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Kultura Reformacji i reformowanie w kulturze”

01.12.2016

Organizatorzy: Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ, Katedra Teorii Literatury UŁ, Uniwersytet Łódzki (Wydział Filologiczny) i Akademia Muzyczna imienia Bacewiczów w Łodzi oraz PAN Oddział w Łodzi
Program w załączniku
 

 

Wyróżnienie dla Dyrektora dr Macieja Maryla

30.11.2016

Miło nam poinformować, że Dyrektor Maciej Maryl został wyróżniony w konkursie Innowator Mazowsza w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec. Kapituła Konkursu doceniła dr Macieja Maryla za rozprawę doktorską pt. ”Życie literackie w sieci: pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych”.

Serdecznie gratulujemy!

Pani dr hab. Ewa Kołodziejczyk laureatką II edycji nagrody imienia Tadeusza Kotarbińskiego

21.11.2016

20 listopada br. dr hab. Ewa Kołodziejczyk, profesor IBL PAN została laureatką II edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Pracę Ewy Kołodziejczyk „Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza” uznano jako wybitne i  znakomite dzieło z dziedziny nauk humanistycznych.

Logo Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN wyróżnione

16.11.2016

Identyfikacja wizualna CHC została wyróżniona tytułem finalisty dwudziestej trzeciej edycji prestiżowego konkursu Dobry Wzór, corocznie organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Jest to konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi obecne na polskim rynku. Logo Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN doceniono ze względu na ukazanie wejścia nowoczesnej techniki do świata nauk humanistycznych. Identyfikację wizualną oparto na literze "h", tym samym nawiązując do symbolu graficznego, tzw. "małpy" i włącznika. Opracowanie graficzne: Anna Światłowska.

Opinia eksperta w załączniku

Pierwsze spotkanie z cyklu „Literaturoznawstwo architektoniczne – kontaminacje"

04.11.2016

W poniedziałek 7 listopada 2016 r. (godz. 16.00) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa, sala 144) odbędzie się panel dyskusyjny pt. Dworce kolejowe jako przestrzeń refleksji literackiej, architektonicznej i historii techniki. Wezmą w nim udział:
prof. dr hab. Wojciech Tomasik (UKW) – historyk literatury, autor takich książek jak Pociąg do nowoczesności. Szkice; Szalony bieg. Kolej i ciemna nowoczesność;
dr hab. Zbigniew Tucholski (IHNPAN) – historyk techniki i komunikacji, specjalizujący
się m.in. w historii kolejnictwa;
dr hab. Jacek Wesołowski (PŁ) – architekt, specjalizujący się m.in. w obszarach transportu
i planowania przestrzennego, autor dwutomowej monografii o halach peronowych.
Po panelu przewidujemy dyskusję z udziałem słuchaczy.
Cykl dyskusji jest częścią projektu „Literaturoznawstwo architektoniczne”, finansowanego ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016 – 2019, nr projektu  0176/NPRH4/H2a/83/2016, kierownik: Aleksandra Wójtowicz.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl