Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
dr Grzegorz Marzec

 

&n...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Wywiad w RMF24 na temat nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk

26.06.2019

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk - Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej poszukuje młodej kadry do projektu "Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Cyfrowy słownik biobibliograficzny"

28.06.2019

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe polonistyczne (kierunkowe studia I i II stopnia),  
  • zainteresowanie literaturą współczesną i dokumentacją literacką,
  • umiejętność pracy w środowisku cyfrowym,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dokładność, rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
  • wysoka motywacja i chęć do zdobywania nowej wiedzy i kwalifikacji,
  • wiek do 35 lat (zgodnie z umową z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansującym projekt).

Zapytanie ofertowe na prowadzenie lektoratów dla doktorantów i doktorantek IBL PAN i PJATK w projekcie „Humanistyka cyfrowa. Studia doktoranckie IBL PAN i PJATK”

14.06.2019

Informacja o wyborze oferty w ramach zapytania ofertowego dotyczącego grantu Literaturoznawstwo architektoniczne z dnia 14 czerwca 2019 roku

01.07.2019

Zaprojektowanie okładek i układu typograficznego trzech publikacji książkowych, powstałych w ramach grantu Literaturoznawstwo architektoniczne, a także opracowania i obróbki ilustracji oraz przeprowadzenia procesu składu i łamania trzech publikacji, w oparciu o ocenę oferty zostaje powierzone firmie Jacek Wardęcki „Kolmark”. 

Zapytanie ofertowe w ramach grantu Literaturoznawstwo architektoniczne

14.06.2019

Otwarty konkurs na pracownika naukowego w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

12.06.2019

List otwarty w sprawie tzw. małej nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk

06.06.2019

Muzyczna interpretacja "Inwokacji"

25.06.2019

W ramach projektu MICKIEWICZ-STASIUK-HAYDAMAKY Andrzej Stasiuk wraz z zespołem postanowili zmierzyć się z „Inwokacją”. Za tekst bazowy posłużył nieznany wcześniej autograf pierwszych czterdziestu wersów Pana Tadeusza, odnaleziony i opublikowany przez prof. Marię Prussak i Teresę Rączkę-Jeziorską (Instytut Badań Literackich PAN).
Więcej informacji >>

         

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Archiwum wydarzeń

Wystawa „Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą. Bolesław Leśmian 1877–1937”

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45